Skip to content Skip to footer

KOLUMNA: Koliko je Bosna i Hercegovina turistički konkurentna

Namik Čolaković, prof. dr. ekonomskih nauka Skoro svi mediji su plasirali informacije na početku ove godine o turističkom bumu Bosne i Hercegovine, koji je ovaj sektor privrede svrstao u jedan najbrže rastućih sektora bh. privrede. Naravno, to se podudara i sa službenim stavovima i strateškim opredjeljenjima da BiH raspolaže s raznolikim i očuvanim prirodnim i kulturnim…

Read more

Impresum:
Glavni i odgovorni urednik: Ismar Šmigalović
Redakcija: Merima Čustović, Amela Sijerčić
DTP: Vildana Sofić
Kontakt:
Telefon: +387 33 944 379
Marketing: +387 33 944 206; +387 33 944 207

© Feba d.o.o.