Skip to content Skip to footer

Peć bez vatre i mlinovi bez brašna

Avanturistički park Peć Mlini formiran je uz izvor rijeke Tihaljine, na periferiji zaseoka Peć u Drinovcima, općina Grude. Grude su bogate i prirodnim ljepotama - od brojnih jama i pećina karakterističnih za ovaj kameni, kraški krajolik pa do suprotnosti navedenom - brojnih izvora i vodenih resursa. Peć Mlinima naziva se mjesto izvora Tihaljine i dio…

Read more

Ravlića pećina, malo poznato blago

Ravlića pećina nalazi se visoko iznad vrela rijeke Tihaljine, na periferiji zaseoka Peć (Peć Mlini) u Drinovcima, općina Grude. Donedavno pojam poznat tek onima s užim interesovanjem za arheologiju, jer spada među najznačajnija prahistorijska nalazišta, ne samo u BiH već i u šire. Smatra se da je naseobina u njoj nastala u razdoblju mlađeg kamenog doba…

Read more

Impresum:
Glavni i odgovorni urednik: Ismar Šmigalović
Redakcija: Merima Čustović, Amela Sijerčić
DTP: Vildana Sofić
Kontakt:
Telefon: +387 33 944 379
Marketing: +387 33 944 206; +387 33 944 207

© Feba d.o.o.