Skip to content Skip to footer

Nacionalni park Una otvara vrata turistima

Naconalni park Una od 1. maja dopušta sportsko-rekreativne aktivnosti, a u skladu s važećim odlukama i pravilima koje reguliraju ove aktivnosti u području Parka. Odluka se odnosi na aktivnosti ribolova, plovidbe i ronjenja na vodotocima (rafting i kajak), biciklizam i planinarenje. Posjetioci i lokalno stanovništvo koji upražnjavaju sportsko-rekreativne aktivnosti u Nacionalnom parku Una, kao i rafting agencije…

Read more

Impresum:
Glavni i odgovorni urednik: Ismar Šmigalović
Redakcija: Merima Čustović, Amela Sijerčić
DTP: Vildana Sofić
Kontakt:
Telefon: +387 33 944 379
Marketing: +387 33 944 206; +387 33 944 207

© Feba d.o.o.