Skip to content Skip to footer

Energoinvest dobio posao od 53 miliona dolara

Energoinvest, d.d. – Sarajevo jučer je dobio zvaničnu pismenu obavijest od strane Elektroprivrede Tanzanije (TANESCO – Tanzania Electric Supply Company) o izboru za najboljeg ponuđača i dodjeli ugovora za izgradnju trafostanica u vrijednosti preko 53 miliona USD. Energoinvest će ovaj posao raditi kao nosilac i lider konzorcija u saradnji sa indijskom firmom EMC, odgovornom za dio…

Read more

Impresum:
Glavni i odgovorni urednik: Ismar Šmigalović
Redakcija: Merima Čustović, Amela Sijerčić
DTP: Vildana Sofić
Kontakt:
Telefon: +387 33 944 379
Marketing: +387 33 944 206; +387 33 944 207

© Feba d.o.o.