Skip to content Skip to footer

Prestiž je biti dio ovog folklornog ansambla: “Seljo” već 70 godina čuva kulturno naslijeđe BiH

Akademski ansambl tradicionalnih igara i pjesama "Seljo" proteklih gotovo 70 godina radi na očuvanju kulturnog naslijeđa naroda Bosne i Hercegovine kao i zemalja zapadnog Balkana putem narodnih plesova, pjesama, nošnji i običaja. Biti članom "Selje" je stvar prestiža. Iza Akademskog kulturnog centra Univerziteta u Sarajevu (AKCUS) "Seljo" je desetljećima dug i plodonosan put. Članovi foklornog ansambla…

Read more

Impresum:
Glavni i odgovorni urednik: Ismar Šmigalović
Redakcija: Merima Čustović, Amela Sijerčić
DTP: Vildana Sofić
Kontakt:
Telefon: +387 33 944 379
Marketing: +387 33 944 206; +387 33 944 207

© Feba d.o.o.