Skip to content Skip to footer

Zavidovići, izuzetna turistička destinacija

Područje općine Zavidovići oduvijek je bilo bogato rijekama, šumama i raznovrsnim biljnim i životinjskim svijetom. Grad Zavidovići smješten je u slivu tri rijeke - Bosna, Krivaja i Gostović, što ga čini izuzetno atraktivnom turističkom destinacijom. Brojne su destinacije i aktivnosti koje nudi ova općina u centralnoj Bosni, a među njima svakako je najistaknutiji Spomenik prirode Tajan,…

Read more

Kamene kugle pretvorile Zavidoviće u turističku atrakciju

Kada se prije oko 40 godina igrao sa svojim vršnjacima u naselju Grab - Mećevići, nedaleko od Zavidovića, i na jednu od kamenih kugli koje su krasile prelijepu prirodnu oazu urezivao svoje ime, Nedžad Ikanović nije ni slutio da će danas ta kugla privlačiti ljude iz cijelog svijeta u ovo za mnoge nepoznato i neprivlačno…

Read more

Impresum:
Glavni i odgovorni urednik: Ismar Šmigalović
Redakcija: Merima Čustović, Amela Sijerčić
DTP: Vildana Sofić
Kontakt:
Telefon: +387 33 944 379
Marketing: +387 33 944 206; +387 33 944 207

© Feba d.o.o.