Skip to content Skip to footer

Bh. građevinske kompanije osvajaju inostranstvo

Sekretar Udruženja građevinara Privredne komore Federacije BiH Dženana Hodžić izjavila je da u poslovanju bh. građevinskog sektora inostrano tržište zauzima posebno mjesto i značaj, kako prema obimu i učešću u ukupnoj realizaciji radova, tako i po svim ostalim aspektima razvoja ove privredne grane. -  S obzirom  na to da govorimo o tradicionalno izvozno orijentiranom sektoru, važno…

Read more

Impresum:
Glavni i odgovorni urednik: Ismar Šmigalović
Redakcija: Merima Čustović, Amela Sijerčić
DTP: Vildana Sofić
Kontakt:
Telefon: +387 33 944 379
Marketing: +387 33 944 206; +387 33 944 207

© Feba d.o.o.