Skip to content Skip to footer

Vijeće ministara BiH: Zeleno svjetlo za pristup DARIAH-ERIC infrastrukturi

Vijeće ministara BiH podržalo je inicijativu Ministarstva civilnih poslova za pristupanje Bosne i Hercegovine DARIAH-ERIC infrastrukturi, u cilju razvoja i podrške bh. istraživanju u području umjetnosti i humanističkih nauka. Pristupanjem se istraživačima omogućava da pronalaze i koriste digitalne istraživačke podatke iz cijele Evrope, da razmjenjuju znanje i istraživačku praksu u raznim oblastima, kao i da prate…

Read more

Impresum:
Glavni i odgovorni urednik: Ismar Šmigalović
Redakcija: Merima Čustović, Amela Sijerčić
DTP: Vildana Sofić
Kontakt:
Telefon: +387 33 944 379
Marketing: +387 33 944 206; +387 33 944 207

© Feba d.o.o.