Skip to content Skip to footer

Zaštićeni pejzaž Konjuh i Zlača: Dragulj za sve turiste i ljubitelje prirode

Potreba građana Tuzlanskog Kantona za prirodnim prostorom planine Konjuh, koji ima posebne i izuzetno vrijedne prirodne i kulturno-historijske vrijednosti i potencijale i koji je trebalo da se trajno zaštiti, uravnoteženo i samoodrživo koristi, ispunjena je donošenjem Zakona o proglašenju dijela planine Konjuh, Zaštićenim pejzažom „Konjuh“.

Istim činom je otvoren za posjete i svih drugih ljubitelja prirode i turista. Njegova površina je 8.916,61  hektar, pretežno šumskog područja i nalazi se na području tri općine, Banovići, Kladanj i Živinice.  U topografskom pogledu pripada brdsko-planinskom regionu s apsolutnim nadmorskim visinama od 300 do 1.328 metara.

Tri zone

Zakonom je područje razvrstano u tri zone ovisno o stepenu zaštite. Prva zaštićena zona (zona A) obuhvata površinu od 2.503,40 hektara u pet odvojenih površina i podliježe najstrožijem režimu zaštite. Druga zaštićena zona (zona B) je površine od 5.093,70 hektara u četiri odvojene površine, sa slobodnijim zaštitnim mjerama.

Treća zaštićena zona (zona C) sa površinom od 550,76 hektara u dva odvojene površine, zbog svoje ambijentalne vrijednosti namijenjena je prvenstveno za rekreaciju, sport, naučno-nastavni rad i turizam. Prema ekološko-vegetacijskoj rejonizaciji područje planine Konjuh pripada oblasti unutrašnjih Dinarida. Ovo područje se nalazi pod uticajem umjereno kontinentalne klime s jačim prodorima mediteranske klime u periodu juni – august.

Floristički sastav šumskih ekosistema ovog područja je veoma bogat i isti je uslovljen različitim tipovima šuma koji egzistiraju na ovom prostoru. Prisutne su rijetke biljne vrste – bosanski ljiljan bosanska perunika, sunovrat, iva, lincura itd, rijetke i reliktne biljne zajednice – šume bijelog i crnog bora. Dominacija šumskog fonda, velikog diverziteta, a zatim i iskonski netaknuti predjeli, omogućili su postojanje veoma velikog broja životinjskih vrsta na području Zaštićenog područja “Konjuh”.

Kao poseban ekskluzivitet i vrijednost ovog prostora, svakako je potrebno istaći postojanje tetrijeba gluhana, prorijeđene i ugrožene vrste šumske ptice. Pokraj tetrijeba, ovo područje naseljavaju i  životinjske vrste, interesantne za lovno gazdovanje – medvjed, divlja svinja, vuk, srneća divljač, lisica, divlja mačka, zec… Od gmizavaca, na ovom prostoru egzistiraju zelembać, živorodni gušter, sljepić, šarka, a od vodozemaca, šareni daždevnjak, kreketuša, šumska žaba i šumska krastava žaba.

Specifičnost ovog područja, jeste upravo činjenica da se područje Zaštićenog područja “Konjuh” prostire na dva riječna sliva, i to sliv rijeke Oskove i sliv rijeke Drinjače. Na ovom području egzistira i jedino prirodno jezero i to Paučko jezero.

Prirodne ljepote

Na području Zaštićenog pejzaža evidentirani su spomenici iz raznih perioda što predstavlja svjedočanstvo kontinuiteta naseljenosti ovih prostora od prahistorije do danas. Ovi spomenici u najvećem broju nisu registrovani od strane nadležnih službi zaštite. Brojni su i lokaliteti srednjovjekovnih stećaka, najviše sačuvani na području Kladnja i Banovića, nastali kao karakteristična kulturna pojava srednjovjekovne bosanske države.

Posebnu prirodnu vrijednost ovom području, zasigurno daju pećine u Brateljevićima, koja se još naziva i Djevojačka pećina, i pećina Bebrava. A obje posjeduju i značajnu arheološku i memorijalnu dimenziju.

Ono što čini ovo područje specifičnim je okruženost netaknutom prirodom na predivnim obroncima planine Konjuh, pruža uživanje u svim prirodnim ljepotama i izuzetan je potencijal za visinske pripreme sportista, kongrese, seminare, izlete, ekskurzije, i afirmaciju novih vidova turizma (sportsko-avanturistički, eko i etno turizam, izletnički, ribolovni i lovni, tranzitni, vjerski…)

Hotel „Zlača” raspolaže smještajnim kapacitetom od 59 ležaja u pristojno opremljenim sobama i jednog apartmana. Od smještajnog kapaciteta tu je i vila “Sensi” koja raspolaže s 59 kreveta, no koja nije u funkciji. U neposrednoj blizini je i planinarski dom “Zobik” s 20 ležajeva. Planinarski dom “Javorje” nalazi se na zapadnim obroncima Konjuha, njegovi kapacitet iznosi 30 ležaja.

Prilaz hotelu „Zlača“ otežan je zbog rekonstrukcije mosta Zelenika koja bi se trebala okončati do oktobra 2024, jer zaobilazna makadamska cesta prolazi kroz dolinu potoka. Komunikacije su također otežane jer je od tri BH mobilne mreže dostupna samo jedna, a WiFi u hotelu je veoma spor. Cijena noćenja s doručkom iznosi 45 KM.

Autor: Tarik Dreca