Skip to content Skip to footer

Business Angels by KARE: Zaštita kože je ključni faktor u prevenciji od melanoma

Koliko zaista znamo o melanomu, o prevenciji i inovativnim terapijama za liječenje melanoma? Šta se koristi za liječenje melanoma u svijetu i regionu, te li Bosna i Hercegovina prati svjetske trendove u prevenciji i liječenju melanoma? Business Angels by KARE je neformalni događaj koji je održan u cilju edukacije građana o prevenciji i liječenju melanoma, a…

Read more

Impresum:
Glavni i odgovorni urednik: Ismar Šmigalović
Redakcija: Merima Čustović, Amela Sijerčić
DTP: Vildana Sofić
Kontakt:
Telefon: +387 33 944 379
Marketing: +387 33 944 206; +387 33 944 207

© Feba d.o.o.