Skip to content Skip to footer

Postaje nezaobilazna turistička destinacija u BiH: Kraljevski grad Srebrenik

Srebrenik Srebrenik Srebrenik Stari grad Srebrenik Stari grad Srebrenik Stari grad Srebrenik Stari grad Srebrenik Stari grad Srebrenik Stari grad Srebrenik Hotel Orion Hotel Orion Hotel Orion Hotel Orion Hotel Orion Hotel Orion Hotel Orion Hotel Orion Hotel Orion Hotel Orion Hotel Orion Hotel Orion Hotel Orion Hotel Orion Hotel Orion Hotel Park Hotel Park Hotel Park Hotel Park Hotel Park Hotel Park Hotel Park Hotel Park Hotel Park Stari grad Srebrenik je tvrđava koja se nalazi iznad istoimenog grada, sjeverno od Tuzle, na prostoru nekadašnje župe Usora koja je tokom srednjeg vijeka bila poprište stalnih sukoba Bosne i Ugarske,…

Read more

Impresum:
Glavni i odgovorni urednik: Ismar Šmigalović
Redakcija: Merima Čustović, Amela Sijerčić
DTP: Vildana Sofić
Kontakt:
Telefon: +387 33 944 379
Marketing: +387 33 944 206; +387 33 944 207

© Feba d.o.o.