Skip to content Skip to footer

Sarajevska „munjara“ na Hridu

Postoje mjesta na koja imate sjećanja iz djetinjstva i, ako se na njih vratite nakon dugo vremena, kao već odrasle i sazrele osobe, navru vam sjećanja i imate utisak da ste se opet pretvorili u onog malog dječaka ili djevojčicu koji puni čuđenja gledaju sve oko sebe, upijajući svaki detalj. Takav osjećaj sam i ja…

Read more

Impresum:
Glavni i odgovorni urednik: Ismar Šmigalović
Redakcija: Merima Čustović, Amela Sijerčić
DTP: Vildana Sofić
Kontakt:
Telefon: +387 33 944 379
Marketing: +387 33 944 206; +387 33 944 207

© Feba d.o.o.