Skip to content Skip to footer

KOLUMNA: Porodični biznisi

Namik Čolaković Polovinom ove godine u bh. medijima dosta je nezapaženo prošla informacija o rezultatima istraživanja banke KfW o porodičnim kompanijama u Njemačkoj. Ključno zapažanje je da će se u narednih pet godina ili do 2023. godine skoro 840.000 malih i srednjih kompanija u porodičnom vlasništvu suočiti s pitanjem ili dilemom, ko će naslijediti taj biznis. Istraživanja…

Read more

Impresum:
Glavni i odgovorni urednik: Ismar Šmigalović
Redakcija: Merima Čustović, Amela Sijerčić
DTP: Vildana Sofić
Kontakt:
Telefon: +387 33 944 379
Marketing: +387 33 944 206; +387 33 944 207

© Feba d.o.o.