Skip to content Skip to footer

KOLUMNA: O narodu i prirodnim ljepotama BiH

Rijetko ko posjeduje stare časopise i publikacije u kojima se u kontekstu turizma spominje Bosna i Hercegovina, oslikava njen narod i ukazuje na prirodne ljepote kojima obiluje. U jednom od časopisa koji je izlazio prije nepunih stotinu godinu ili tačnije 1928. godine pod nazivom „Jugoslovenski turizam“, štampan u Splitu, koji je važio kao službeno glasilo „Jugoslovenskog…

Read more

Impresum:
Glavni i odgovorni urednik: Ismar Šmigalović
Redakcija: Merima Čustović, Amela Sijerčić
DTP: Vildana Sofić
Kontakt:
Telefon: +387 33 944 379
Marketing: +387 33 944 206; +387 33 944 207

© Feba d.o.o.