Skip to content Skip to footer

KOLUMNA: Algoritam za promjene u javnom sektoru

Namik Čolaković Funkcioniranje javnog sektora je hronični problem svih država koje su prošle ili još prolaze tranzicijski proces, tako da je sve ono što što je detektirano kao sporno i negativno u tom procesu i što treba promijeniti, prisutno i u BiH. Većina tih nedostataka je već prepoznata, definirana i tematizirana u mnogobrojnim studijama, analizama, stručnim…

Read more

Impresum:
Glavni i odgovorni urednik: Ismar Šmigalović
Redakcija: Merima Čustović, Amela Sijerčić
DTP: Vildana Sofić
Kontakt:
Telefon: +387 33 944 379
Marketing: +387 33 944 206; +387 33 944 207

© Feba d.o.o.