Skip to content Skip to footer

Stvaranje uvjeta za izvrsnost turizma BiH

Bosna i Hercegovina  je turistička destinacija s izuzetnim prirodnim ljepotama, kulturno-povijesnim vrijednostima i povoljnim klimatskim uvjetima. Ujedno je i jedna od rijetkih europskih država koja se može pohvaliti stoljećima ukrštenim različitim kulturama, religijama i tradicijama, što predstavlja dodatnu vrijednost za stvaranje specifičnih turističkih proizvoda.

Još jedna prednost je i njen geografski položaj – smještena u središtu Europe, što pokazuje potencijal za privlačenje turista iz cijele Europe u krugu od tri sata leta. BiH ima tri Nacionalna parka, dva Parka prirode, izuzetno moderne smještajne kapacitete koji su ocijenjeni veoma visokim ocjenama, ali i one jedinstvene i tradicionalne. O prednostima i potencijalima Bosne i Hercegovine kao turističke destinacije možemo i hoćemo pričati puno više.

Prepoznatljiva destinacija

Bosnu i Hercegovinu je u prvih deset mjeseci ove godine posjetilo 808.268 turista, što je više za 87,1 posto i ostvareno je 1.914.453 noćenja, što je više za 74,5 posto u odnosu na isti period lani. Nakon katastrofalne pandemijske godine, epidemiološka slika u 2021. godini vezana za pandemiju COVID-19 se iz dana u dan poboljšava, a broj turista u Bosni i Hercegovini svakodnevno se povećava.

U svakoj trenutnoj krizi nužno je prepoznati priliku, te ukoliko je moguće uz pomoć međunarodnih partnera stvoriti veće i sveobuhvatnije izglede za daljnji kvalitetniji razvoj turizma kao i unaprijeđenje i povećanje privlačnosti BIH kao prepoznatljive turističke destinacije na europskom i svjetskom tržištu.

U pravo vrijeme Agencija za međunarodni razvoj SAD (USAID) pokreće petogodišnji projekt Razvoja održivog turizma u BiH, projekt „Turizam“, vrijedan 20 miliona dolara. Ovaj projekt postaje pokretač i vjetar u leđa stvaranju uvjeta i predispozicija za izvrsnost turizma BiH i za put ka stvaranju Bosne i Hercegovine kao turističke destinacije svjetske klase u postpandemijskom dobu.

Svojim aktivnostima, „Turizam“ podržava oporavak turističke industrije u Bosni i Hercegovini od negativnih utjecaja pandemije i postavlja je na snažnu putanju rasta ka održivoj ekonomiji turizma. Između ostalih očekivanih rezultata, projekt „Turizam“ će povećati prihode od turizma i broj rezervacija hotelskog smještaja, ojačati konkurentnost zemlje kao turističke destinacije, potaknuti više od 40 miliona dolara privatnih investicija, te stvoriti više od 3.000 novih radnih mjesta povezanih s turizmom.

Jedan od ključnih preduvjeta za stvaranje izvrsnosti u turizmu je i Strategija razvoja turizma FBiH. Privredna/Gospodarska komora FBIH je u protekloj godini, zajedno s Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, intenzivno radila na izradi Strategije, te je trenutno gotov Nacrt Strategije razvoja turizma FBiH 2022. – 2027. godine.

Pristup izradi strategije se oslanjao na četiri stupa i odražava pristup lanca vrijednosti koji njeguje „Turizam“, a u cilju unaprijeđenja konkurentnosti ove gospodarske grane. Da bi ovo postiglo, uzeti su u obzir neki od ključnih izazova i slabosti identificirani u Indeksu konkurentnosti u putovanjima i turizmu Svjetskog ekonomskog foruma. Svjetski ekonomski forum (WEF) smješta Bosnu i Hercegovinu, kao najmanje konkurentnu zemlje kada se radi o putovanjima i turizmu, na 105. mjesto od 140 zemalja u svijetu, a na koje otpada skoro 98 posto BDP-a globalne trgovine i turizma.

Indeks konkurentnosti putovanja i turizma (Travel & Tourism Competitiveness Index – TTCI) zasniva se na četiri podindeksa koji obuhvaćaju povoljno poslovno okruženje, politika trgovine i turizma i povoljni uvjeti, infrastruktura, prirodni i kulturni resursi.

Idealan partner

Ovakvim pristupom nastojati će se izvršiti transformacija turističke djelatnosti kroz stvaranje konkurentnije i otpornije destinacije s usklađenim regulatornim okruženjem, poboljšanje kvaliteta i raznolikosti proizvoda i iskustava, profesionalizaciju ljudskih i institucionalnih kapaciteta i kreativno brendiranje i promocija destinacije posjetiocima koji donose veću dobit.

Budući je Privredna/Gospodarska komora FBIH prepoznata projekta „Turizam“, kao idealni partner za ulogu voditelja privatnog sektora, a ujedno i u prijašnjem radu sudjelovala i konzultirana od Vlade za rad na različitim razvojnim strategijama, u cijelom procesu izrade, Komora je predstavljala tzv. Koaliciju za konkurentnost turizma te kao takva je predvodila privatni sektor u radionicama koje su organizirane i održane širom FBIH.

Usporedno s radom na Strategiji razvoja turizma FBiH, Privredna/Gospodarska komora FBiH je prepoznata i kao najbolji promoter turizma i turističkih destinacija Federacije BiH, te je kao takva zadužena za jednu od najvećih promocija turističkih potencijala FBiH, digitalnu kampanju unaprijeđenja i povećanja privlačnosti FBiH kao prepoznatljive turističke destinacije na najvećoj i najpoznatijoj platformi takve vrste Trip Advisor.

Budući su prikupljanje foto i video materijala, PR tekstova, lansiranje kampanje i mnoge druge aktivnosti oko ove velike i za Bosnu i Hercegovinu iznimno važne kampanje upravo u tijeku, o tome i o drugim aktivnostima koje Privredna/Gospodarska komora FBiH radi pobliže ćemo Vas upoznati u narednim izdanjima.