Skip to content Skip to footer

Sparkasse Bank neće povećati cijene i aktivno će odobravati moratorije ili druge olakšice  

U svjetlu epidemiološke krize i efekata koje ona nosi za građane i privredu BiH, Sparkasse Bank BiH želi sa javnošću, svojim sadašnjim i budućim klijentima podijeliti svoje apsolutno opredjeljenje: cijene usluga se neće povećavati, a na zahtjeve za moratorije nećemo čekati, nego aktivno pozivamo klijente da nam se obrate.

Sparkasse Bank u ovoj godini nije, i nema u planu povećavati bilo koju vrstu naknada za transakcijske proizvode, niti za fizička lica niti za preduzeća. Sva naša nastojanja u ovom momentu su usmjerena na to da održimo kontinuitet pružanja usluge, štiteći pri tome zdravlje naših uposlenika i klijenata na najbolji mogući način. Istovremeno, intenzivno radimo na pripremi primjene olakšica za otplatu kredita koje je propisao regulator, upravo da bismo što prije i adekvatnije mogli podržati sve naše klijente pogođene epidemiološkom krizom COVID 19. To je naš fokus i prioritet, a nikako odluke koje bi ih mogle dovesti u još nepovoljniji položaj – ističu iz Sparkasse Bank.

U skladu sa tim, u proteklom mjesecu je banka poduzela konkretne korake – ostvarena je intenzivna komunikacija sa preko 80% klijenata, kreditno izloženih preduzeća. Sa njima se već dogovaraju opcije adekvatnih mjera relaksacije, uključujuci i moratorij na period od 6 mjeseci, a sve u skladu sa njihovim poslovnim potrebama.

Kada su u pitanju klijenti fizička lica, banka je do sada zaprimila preko 1000 zahtjeva za odgodu plaćanja kreditnih obaveza, većina je već u fazi odobravanja. U narednom periodu će se svakodnevno kontaktirati građani, klijenti banke te im se ponuditi prikladna rješenja. U fokusu će biti zaposlenici preduzeća čije je poslovanje značajno pogođeno pandemijom virusa COVID-19.

-Pozivamo sve građane BIH koji imaju kredit u našoj banci, kojima je radni status ugrožen ili su poslani na neplaćeno odsustvo, kojima su prihodi u većoj ili manjoj mjeri umanjeni te zbog toga ne mogu nastaviti redovnu otplatu kreditnih obaveza, da nas kontaktiraju. Nastojat ćemo odobriti odgodu plaćanja kredita ili druge mjere prilagođene njihovim potrebama u najbržem mogućem roku, uz minimalnu dokumentaciju, i gdje god to bude moguće, bez dolaska klijenta u banku – poručuju iz Sparkasse Bank.

Informacije i zahtjev za odobrenje olakšica na otplatu kredita u Sparkasse Bank možete pronaći OVDJE