Skip to content Skip to footer

Škola engleskog jezika na IUS-u dobila međunarodnu akreditaciju EAQUALS-a

Škola engleskog jezika na Internacionalnom univerzitetu Sarajevo (IUS) je nedavno dobila akreditaciju od strane agencije EAQUALS (Evaluacija kvaliteta i akreditacija ustanova za jezičku poduku), agencije koja pruža savjetodavnu podršku Vijeću Evrope u vezi sa pitanjima jezičke politike i član je profesionalnog Mrežnog foruma u Evropskom centru za moderne jezike (ECML).

U novembru 2017. godine, agencija je izvršila inspekciju Škole engleskog jezika na Internacionalnom univerzitetu Sarajevo i prilikom ove prve inspekcije utvrdila da je ocjena izvrsnosti postignuta u sljedećim kategorijama: rukovođenje i administracija; ocjenjivanje i izdavanje certifikata; radna sredina za učenje; usluge klijentima; profil uposlenika i njihovo dalje usavršavanje i napredovanje; uslovi rada i zaposlenja uposlenika.

Članstvo u EAQUALS programu okuplja centre za jezičku poduku iz više od 30 zemalja, kao i vodeće nacionalne i međunarodne organizacije koje pružaju aktivnu podršku jezičkom obrazovanju. EAQUALS također ima posebne ugovore o saradnji s brojnim renomiranim međunarodnim tijelima koji imaju iste ciljeve kao i EAQUALS, saopćio je IUS.

Članovi s EAQUALS akreditacijom nude usluge jezičke poduke koje su kontinuirano na visokom nivou, čime ispunjavaju svjetske potrebe za jezičkom podukom, a s ponosom ističemo da je Škola engleskog jezika na IUS-u ovom akreditacijom dobila potvrdu svog kvaliteta.

Leave a comment