Skip to content Skip to footer

Sarajevo: Al Jazeera Balkans poslovnu zgradu gradit će u naselju Šip

Namjera nam je da oplemenimo i razvijemo ovaj prostor za rad 260 visokoobrazovanih uposlenika, a posebno smo obradovani činjenicom da je na širem lokalitetu planirana izgradnja Inovacijsko-tehnološkog parka, kazao je Tarik Đođić

Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić i direktor Al Jazeere Balkans Tarik Đođić potpisali su notarski ugovor o kupoprodaji zemljišta u Poslovnoj zoni Šip.
Na osnovu donesene odluke Općinskog vijeća, objavljen je javni konkurs o prodaji zemljišta, a nakon provedenog postupka javnog nadmetanja, kao najpovoljniji ponuđač odabrana je Al Jazeera Balkans.
Načelnik Ajnadžić je prilikom potpisivanja ugovora istakao da izgradnja stambeno-poslovnih objekata na lokalitetu Šip treba biti u funkciji Inovacijsko-tehnološkog parka, koji je prostorno-planskom dokumentacijom predviđen u blizini ovih lokacija.
– Radujemo se da renomirana televizijska kuća Al Jazeera Balkans ostaje na području ove lokalne zajednice. Naš krajnji cilj je da na ovom lokalitetu bude smješten budući IT park koji će imati neizmjeran značaj za privredni razvoj Kantona Sarajevo i Općine Centar, mogućnost zapošljavanja više stotina, a u perspektivi i više hiljada visoko stručnih kadrova – istakao je Ajnadžić.
Direktor Đođić je upoznao načelnika Ajnadžića sa poslovanjem Al Jazeere Balkans, te o planovima izgradnje na spomenutoj lokaciji.
– Namjera nam je da oplemenimo i razvijemo ovaj prostor za rad 260 visokoobrazovanih uposlenika u svjetskim razmjerama tehnički i tehnološki najsavremenijim uvjetima za daljnji razvoj ove informativne kompanije, a posebno smo obradovani činjenicom da je na širem lokalitetu planirana izgradnja Inovacijsko-tehnološkog parka – kazao je Đođić.
Podsjećamo da je u proteklom periodu Općina Centar u saradnji sa Vladom Kantona Sarajevo osigurala finansijska sredstva u ukupnom iznosu od oko 2,7 miliona maraka uz obavezu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo da za ova sredstva izgradi glavnu saobraćajnicu sa cjelokupnom komunalnom infrastrukturom za pristup budućim poslovnim zgradama IT kompanija. U želji da se stvore nove lokacije za izgradnju poslovnog sadržaja ovog karaktera, kako bi što veći broj kompanija, domaćih i stranih, mogao praviti biznis na ovom jedinstvenom prostoru, planira se proširenje obuhvata inovacijsko-tehnološkog parka, navodi se u saopćenju Općine Centar.

Leave a comment