Skip to content Skip to footer

Primjeri koji pokazuju kako uspjeti i kako zadržati kadar u BiH

Brzorastuće kompanije pokretačka su snaga svjetske ekonomije u 21. stoljeću, a odgovore na neka od najčešćih i najkompleksnijih pitanja i dilema u poduzetništvu moguće je pronaći upravo u njima – poduzetničkim zvijezdama koje u kontinuitetu ostvaruju rast ključnih finansijskih parametara.

Kontinuiran rast i razvoj i pretvaranje prepreka u prednosti izazovi su koje je uspješno savladalo 1.216 brzorastućih kompanija u Bosni i Hercegovini, pokazali su analize LRC-a i Poslovnih novina. Izuzetan i kontinuiran poslovni uspjeh ovih kompanija zaslužio je biti prepoznat i priznat kao vrlo važan faktor u razvoju domaće privrede, pa je danas u Tarčin Forest Resortu kod Sarajeva održana prva poslovna konferencija “Učinak brzorastućih kompanija na bh. ekonomiju”.

-Konferenciju je obilježila premijerna dodjela priznanja predstavnicima brzorastućih kompanija u BiH, a o čijem smo značaju pričali proteklih pet mjeseci. Na panelima pod nazivom ‘Kako zadržati kvalitetan kadar u BiH?’ i ‘Važnost digitalizacije kao preduvjeta rasta ekonomije’ saznali smo odgovore na pitanja kako zadržati trendove rasta u poslovanju – kazala je Alena Ahmetspahić-Fočo, direktor Projekta.

Za potrebe rangiranja korišteni su zvanični podaci koje je ustupio LRC d.o.o. – najveća bonitetna agencija u BiH i suorganizator konferencije, a direktor ove brzorastuće kompanije Emil Kučković kazao je kako su rangirane kompanije generirale nova radna mjesta te tako imale pozitivan utjecaj na tržište rada, u vremenu kada mnogi žele otići iz zemlje.

Ahmet Egrlić, predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH, naglasio je kako brzorastuće kompanije danas predstavljaju jedan od značajnijih faktora koji imaju utjecaj na investiranje i ekonomski rast, a pozitivne prakse ovih kompanija danas se u svijetu koriste kao model, budući da su njihovi poslovni procesi u savršenom skladu.

NLB banka već drugu godinu zaredom daje podršku brzorastućim kompanijama u BiH, čvrsto vjerujući da upravo ova preduzeća čine motor razvoja privrede naše zemlje.

-Struktuiranje kreditne transakcije je sigurno dvosmjerni proces i svakako bi trebao da bude savjetodavan od strane banke. Naravno, najvažnije je pronaći rješenje na obostrani interes koje će zadovoljiti potrebe kako klijenata tako i banke jer je zajednički interes jedan od najbitnijih faktora iz kojeg proizilazi dugoročna suradnja između dvije strane – istaknuo je u svom izlaganju na temu ‘Struktuiranje kreditne transakcije’ Sanel Bosnić, direktor Sektora za poslovanje sa pravnim licima NLB banke.

Triglav Osiguranje, osiguravajući partner Projekta, na konferenciji je predstavilo jedan novitet na bh. tržištu, a riječ je o osiguranju komercijalnih potraživanja.

-Ne možemo utjecati na trenutnu ekonomsku situaciju, ali zato možemo da utječemo na bezbjednost poslovanja naše kompanije. Prvi korak ka tome svakako je osiguranje potraživanja, koje se smatra uspostavljenim oblikom upravljanja rizicima u svijetu – rekao je Emir Krivošija, direktor prodaje Triglav Osiguranja.

City Šped d.o.o. Sarajevo i ove godine ponosni je logistički partner Projekta, a iz sarajevske kompanije poručili su kako nastoje podržati, ne samo ovakve projekte, već i u svakom drugom smislu biti čvrst oslonac bh. privrednicima.

Zlatan Dedić, pomoćnik direktora za finansije Udruženja poslodavaca Federacije BiH, kaže kako je potrebno osigurati bolje uslove rada i veće plaće, ali da je kreiranje uslova da se to ostvari kompleksan proces koji uključuje značajne napore više aktera.

Direktorica ASA Assistance Alma Moranjkić istaknula je kako osjećaj zadovoljstva, kvalitetna komunikacija sa nadređenima i drugim članovima tima, te osjećaj kontinuiranog napretka postaju sve važnije osobine radnih mjesta u kompanijama.

Jasenko Merdzanović, direktor Client Marketinga d.o.o., smatra kako je jedan od glavnih razloga odlaska mladih otežano ostvarivanje osnovnog kapitala potrebnog za život i posao, kao i nemogućnost osamostaljivanja.

Digitalizacija je od velikog značaja za bh. društvo i jedan od preduvjeta rasta ekonomije, a Damir Divković, projekt menadžer Gama System d.o.o., ističe kako je za većinu brzorastućih firmi praćenje inovativnih tehnologija jedan od ključeva za pozicioniranje pred konkurencijom.

Ermin Cero, IBU/TRON Systems d.o.o., voditelj sektora razvoja LRC-a, je kazao kako istraživanja jasno pokazuju da digitalizacija ima značajan utjecaj na ekonomiju i društvo kroz smanjenje nezaposlenosti, poboljšanje kvaliteta života i jačanje pristupa znanju.

-Digitalizacija napreduje velikom brzinom, što znači da je od suštinskog značaja za nacionalne i globalne donosioce odluka da shvate šta pokreće digitalni razvoj i gdje će informacioni trendovi voditi globalnu ekonomiju i društvo – kazao je Haris Hadžialić, direktor organizacije GlobalGPS BH.

Sibel Trbić, Tehnical Account Manager u Halcom d.o.o., istaknuo je kako su prednosti korištenja digitalizacije brojne, a osnovna funkcija digitalne potvrde/potpisa je da omogući identifikaciju i verifikaciju identiteta potpisnika na osnovu njegovog javnog ključa.

Dodajmo i to kako projekt posvećen brzorastućim kompanijama za cilj ima pokazati da u našoj zemlji ima veoma uspješnih preduzeća koja su priznata na domaćem i svjetskom tržištu, a krunisan je specijalnom publikacijom koja sadrži rangiranje domaćih i regionalnih brzorastućih kompanija, te ističe njihovu važnost za bh. ekonomiju i prezentira mogućnosti i potencijale poticaja daljeg rasta ovih kompanija u BiH.

Leave a comment