Skip to content Skip to footer

Od 1. jula niže cijene roaminga u regionu

Na sastanku regulatornih tijela iz Srbije, Makedonije i Crne Gore, kojem je domaćin bila Regulatorna agencija za komunikacije BiH, usaglašene su mjere koje treba poduzeti u narednom periodu kako bi se proveo Sporazum o sniženju cijena roaminga u javnim mobilnim telekomunikacijskim mrežama.

Od 1. jula ove godine doći će do smanjena cijena telefonskih poziva u roamingu, te će cijene odlaznih poziva biti 0,19 eura, a dolaznih 0,05 eura za korisnike koji putuju i borave u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji, odnosno zemljama potpisnicama Sporazuma o sniženju cijena roaminga u javnim mobilnim mrežama. Ovim sporazumom ispunjeni su i zahtjevi brojnih korisnika, kako u BiH tako i zemalja okruženja.

Leave a comment