Skip to content Skip to footer

Industrija osiguranja ima odgovore na izazove s kojima se suočavaju ekonomija i građani BiH

Konferencija Dani osiguranja u BiH, koja se održava 29. i 30. septembra u Sarajevu, predstavlja centralno mjesto okupljanja osiguravajuće struke u našoj zemlji, sa velikim brojem učesnika, kvalitetnim programom i eminentnim govornicima.

Ideja konferencije kao najvećeg događaja ovog tipa u BiH jeste da se što više govori o aktuelnim temama i izazovima sa kojima se susreće djelatnost osiguranja, ali i sami osiguranici.

Primarni ciljevi su predstaviti novosti sa domaćeg tržišta osiguranja te svjetskih i evropskih finansijskih tržišta, i raditi na usavršavanju zaposlenika u osiguranju putem međusobne razmjene znanja, vještina, najboljih praksi i iskustava. Težnja organizatora, Udruženja društava za osiguranje u Federaciji BiH je da se osiguravajuća struka adekvatno pozicionira i naglasi njen značaj u društvu i ekonomiji države.

Događaji ovog tipa važni su  kako za aktivne sudionike osiguravajuće djelatnosti tako i za širu zajednicu, koja treba znati da industrija osiguranja u BiH ima odgovore na sve izazove sa kojima se suočavamo danas i koji nas čekaju u budućnosti, kao i da je od izuzetne važnosti za svakog građanina da osigura sebe i svoje najbliže  kao i pokretnu i nepokretnu imovinu koju posjeduje.

Svi koji budu dijelom konferencije moći će dobiti vrijedne informacije od vodećih menadžera, eksperata i predstavnika regulatornih agencija o stanju u industriji osiguranja u BiH, regionu i EU, upoznati se sa najnovijim trendovima, poslušati iskustva menadžera svih nivoa iz osiguravajuće djelatnosti BiH i regiona, sagledati perspektivu osiguranja na ovim prostorima, te poslušati kakvi su planovi djelovanja osiguravajućih društava u narednim godinama…

Učesnike čeka bogat i edukativan sadržaj kao i mogućnost networkinga tj. izgradnja čvrstih i dugotrajnih poslovnih odnosa, kao i nove prilike za razvoj vlastite karijere i stjecanje potrebnih znanja.

Za više informacija o programu, govornicima i načinu prijave posjetite https://daniosiguranja.udofbih.ba/