Dva lica Banovića: Rudarski kraj i netaknuta priroda

Voz Ćiro u Banovićima

Banovići su rudarski kraj u sjeveroistočnoj Bosni. Grad Banovići je smješten na sjeverozapadnim obroncima planine Konjuh, na magistralnom putu koji povezuje dva velika industrijska centra Tuzlu i Zenicu, odnosno dva velika kantona Tuzlanski i Zeničko-dobojski.

Od Banovića vodi željeznička pruga u pravcu Brčkog, a samim tim je uvezana u željezničku mrežu BiH. Privreda Banovićke regije zasnovana je na rudarstvu, odnosno na eksploataciji uglja. Slika područja Banovića ima dva lica. Prvo je prirodni reljef, narušen dugogodišnjim eksploatacijama uglja. Drugo lice općine Banovići su netaknute prirodne padine planine Konjuh, čistoća zraka, prelijepe vodene kaskade, prirodna i vještačka jezera, bogatstvo flore i faune, pogodnosti za ribolov.

Banovići se, kao malo koji grad u BiH, može pohvaliti svojom srednjovjekovnom prošlošću, jasno dokazanom i potvrđenom. Na području današnje općine Banovići nalaze se ostaci prošlosti koji datiraju iz srednjeg vijeka, pa i ranije.

Kao najznačajniji objekti srednjovjekovnog perioda izdvajaju se ostaci utvrđenog grada na brdu Gradina uselu Tulovići i stećak Božićka Banovića u Banovići Selu. Današnji naziv Banovići upravo duguju ovoj lokalnoj vlastelinskoj porodici.

Stećak je nastao u 14. vijeku i smješten je u mjesnoj zajednici Banovići Selo. Tekst natpisa na bosanskom jeziku glasi – Ovdje leži Božićko Banović, na svojoj plemenitoj zemlji i na Dramešini, a postaviše stećak Hlapac i ja Bogdani ja Rajko s braćom. Natpis Božićka Banovića pisan je bosančicom.

Osim po rudnicima, Banovići su poznati i po pruzi Brčko-Banovići, a tu je i turistička uskotračna pruga Banovići-Mačkovac-Zlača, sa Muzejom rudarstva i željeznice i staničnom zgradom, čija je realizacija predstavlja jedan od najvažnijih projekata za razvoj turizma, ali i privrede Banovića. Računa se da će se njegovom realizacijom otvoriti mogućnost novog zapošljavanja i iskoristiti kapaciteti društvenog standarda, posebno hotela Zlača, odnosno turističko-ugostiteljskog kompleksa koji se smatra jednim od najatraktivnijih turističkih destinacija u Tuzlanskom kantonu i u BiH.

Tu je niz komparativnih prednosti poput postojanja kompletne željezničke infrastrukture uzanog kolosijeka, sa parnim lokomotivama koje su svjetski rariteti i unikati i što posebno treba naglasiti, još su u funkciji. Banovićki rudnik je jedini u svijetu u kojem parne lokomotive za pruge uzanog kolosijeka još prevoze ugalj. Također, treba istaći da je u postratnom periodu rudnik posjetilo oko 10.000 ljubitelja parnjača i željezničkih rariteta iz cijelog svijeta.

Komentari