Skip to content Skip to footer

Bogato kulturno i prirodno naslijeđe BiH u funkciji razvoja turizma

Iniciranje projekata održivog razvoja iz oblasti kulturne baštine Bosne i Hercegovine, planinskog turizma i zaštite okoliša, cilj je okruglog stola “Značaj kulturno-historijske/prirodne baštine i promocija potencijala planinskog turizma u Bosni i Hercegovini” koji je organiziralo danas u Sarajevu Udruženje za podršku očuvanju kulturno-historijske i prirodne baštine “Gradina”

Predsjedavajući Vijeća za projekte Udruženja “Gradina” Fadil Fatić istakao je značaj prirodnih i kulturno-historijskih potencijala za razvoj turizma u BiH te potrebu iniciranja saradnje na ovom planu između institucija.

Najavio je također i mogućnost iniciranja gradnju planinske kuće kakva je bila npr. prije 300 godina, a poručio je da organizacijom ovakvih skupova žele animirati sve nadležne institucije za razvoj turizma i očkuvanje kulturne baštine.

Arnela Mušinović iz Agencije za ekonomski razvoj “Prvi koraci“ Općine Konjic navela je značaj ovog okruglog stola koji govori o kulturnom, prirodnom i historijskom nasljeđu.

-Općina Konjic može da se pohvali s velikim i bogatim kulturno-historijskim naslijeđem. Tu su prije svega 4.160 stećaka, na više od 150 nekropola, 49 nacionalnih spomenika. Također i bogatom prirodom, blizina Boračkog jezara, planine Prenj, rijeka Neretva… Sve to doprinosi da se Konjic pozicionira kao jedna atraktivna turistička destinacija – navela je Mušinović.

Istakla je da od današnjeg okruglog stola očekuje i plan za održivi razvoj planinskog turizma, jer općina Konjic ima u planu da se razvija i na tom polju.

Skup je organiziran u saradnji s Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine,  Savezom za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja “Horizont 2024” i Udruženjem Centar za podršku demokratije i ekonomskog razvoja UCDER te Muzejom Sarajeva, čiji direktor Mirsad Avdić smatra da, s obzirom na trend u svijetu da se kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe stavlja u funkciju turizma, potrebno je mnogo više raditi na prezentaciji onoga što BiH posjeduje na tom planu.

Leave a comment